Tag Archives: Informacija

Mokslo žinios ir filosofija

Standartinis

Mokslo žinios ir filosofijos studijos

Kiekvienais metais pavasarį aš sulaukiu labai daug klausimų apie filosofiją. Klausite, kodėl pavasarį? Ar su parskridusiais paukščiais ir atbundančia gamta visiems užsinori filosofuoti? Ne, priežastis daug banalesnė – tiesiog tuo metu jaunuoliai pradeda aktyviai rinktis, kur norės stoti mokytis baigę mokyklą. Jiems rūpi, kokio mokslo žinios atneš jiems daugiausiai naudos ir kokią naudą gaus iš filosofijos studijų. Aš sakau, kad mokslo žinios (mechanikos, inžinerijos, chemijos) yra amatas. Jūs išmoksite konkrečių dalykų, kuriuos vėliau darysite ir už tai gausite pinigus. Ką jūs išmoksite studijuodami filosofiją? Mąstyti. Tai nereiškia, kad mokslo naujienos visą gyvenimą jums bus neaktualios, o jūs gyvensite prieš šimtus metų parašytų vadovėlių apsuptyje. Jūs mokysitės mąstyti apie tai, kaip mokslas keičia mūsų visuomenę. Tai kiek panašu į politikos apžvalgininko darbą: jis pats nedalyvauja politikoje, tačiau domisi, vertina ir nusako galimus scenarijus. Filosofas daro tą patį, tik savo sritimi gali pasirinkti ne tik politiką, bet kokią tik nori sritį: mokslo, politikos, meno ar kitą. Mokslas ir filosofija turi būti visada greta, kad visuomenė tinkamai funkcionuotų.

Kokia yra kasdienės filosofijos esmė?

Standartinis

Paveikslo analizės aprašymas ankstesniame straipsnyje yra tik vienas būdas vertinti paveikslą. Jį analizuoti galima visai kitaip: pamąstyti, ką mums paveikslas kalba apie tikrovę, mūsų svajones, ar jis mus liūdina, linksmina, glumina… Taip mes pereiname nuo to, kas yra paveikslas iki to, ką jis daro mums ir kas esame mes, o tai yra filosofijos esmė. Kai kiti mokslai tiria objektus ir , filosofija tiria, kaip tie objektai veikia mus. Tai gali būti ne tik paveikslas, tai gali būti bet koks daiktas, įvykis, renginys, idėja. Tai yra filosofijos esmė ir šerdis. Vienas iš tokių pavyzdžių: buvo pradėtas kelti klausimas, ar pasauliui apskritai reikia tokio brangaus renginio kaip Olimpiada. Štai ir filosofinis atsakymas apie Olimpiadą, kurį galite perskaityti. Mokslas yra nuasmenintas, o filosofijoje ašimi visada išlieka žmogus. Filosofija dažnai kelia klausimus, kurių atsakymai mokslui atrodo visiškai aiškūs ir savaime suprantami. Mokslas skaido elementus į daleles, bangas, atomus, o filosofija aiškinasi, ką žmogui duoda ta reiškinių tikrovė. Mokslas stengiasi išspręsti išsikeltą problemą, o filosofija siekia kelti vis naujus klausimus apie žmogiškumą.

filosofijos-esme-zmogus