Tag Archives: Paveikslo aprašymas

Paveikslo aprašymas

Standartinis

Paveikslo aprašymas, El Boskas

Tęsiu mintį apie Hieronimo Boscho, vadinamo EI Bosku, ‘Malonumų sodą’. paveikslo aprašymas prasideda nuo to, kad iš pradžių pakaks atlikti fizikinę-cheminę drobės, kuria naudojosi dailininkas, sandaros analizę, patyrinėti įvairių ją dengiančių pigmentų sudėtį, panaudoti rentgeno spindulius, kad galėtume nustatyti kitų paveikslų arba eskizų, paslėptų po pagrindinio paveikslo dažais, pėdsakus. Juk, šiaip ar taip, paveikslas yra materialus objektas, daiktas tarp kitų daiktų, jį galima pasverti, išmatuoti, išanalizuoti, kruopščiausiai ištyrinėti ir t. t. Tačiau, žinoma, jis turi paviršių, kuriame spalvomis ir formomis pavaizduota tam tikras skaičius figūrų. Tad norėdami suprasti paveikslą, turime padaryti išsamų personažų ir jame pavaizduotų scenų aprašą, nesvarbu, kas tai būtų – žmonės, gyvuliai, daiktai ir kita, taip pat nustatyti, ar dažnai jie pavaizduoti kiekvienoje iš trijų tripticho dalių. paveikslo aprašymas reikalauja dėmesingumo detalei. Taip pat paveikslo aprašymas kviečia interpretuoti. Žinoma, tokia gausybė figūrų ir nuostabių dalykų pavaizduota ne be pagrindo, kažkada jie buvo nutapyti drobėje ne šiaip sau. Pagalvokite, kokias asociacijas jums paveikslas sukelia, koks bendras įspūdis. Po to panagrinėkite kiekvieną detalę ir laukite kito straipsnio, kuriame aptarsime tolimesnius žingsnius.